Bán chim cảnh

2 chích chòe than trống +2 lồng

 • 1.300.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 18/08/2017

Cu gáy giọng thổ.

 • 900.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 18/08/2017

Chim bồ câu pháp

 • 250.000 đ

 • Bình Dương
 • 18/08/2017

Chào mào Huế 3 mùa đã có thành tích

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

chào mào bông ngay mặt

 • 3.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

chim

 • 6.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

2 con chim chốp mồng gần 2 năm lồng

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

2 khướu bạc má

 • 6.000.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 18/08/2017

Chim cu gay gl

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

Bồ câu pháp giống

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

con chim cú và lồng như hình

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

mi và chim khướu

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

chào mào huế

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

Chim.cu bổi

 • 150.000 đ

 • Đồng Nai
 • 18/08/2017

chim cu

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

Chim

 • 1.000 đ

 • An Giang
 • 18/08/2017

Lồng nuôi bởi chào mào

 • 200.000 đ

 • Bình Dương
 • 18/08/2017

CHÀO MÀO BẪY ĐẤU, CHIM XẢY DẠN NGƯỜI

 • 1.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017