Bán chim cảnh

1 bộ chào mào vẫy rồng

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chim họa mi+ lòng tuất con

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chim.thanh tước chuyền 2 mùa

 • 850.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chim cm bẫy đấu gl than thanh tước

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chào mào bình định

 • 1.350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim vs lồng

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chào mào mồi, cafe 2 mùa rưỡi.

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chim mi

 • 3.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

chim mới tét

 • 4.999.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim than đất con nuôi

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim chào mào

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chào mào

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chim chào mào bình định

 • 1.850.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim chào mào hóc môn 3 mùa hót ktl

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Họa mi Sơn La xoè 12 nan bộ to con

 • 5.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim Manh Manh Nhật Tơ và Trưởng Thành

 • 220.000 đ

 • Cần Thơ
 • 26/03/2017

Cả Bộ Chào mào 15mua

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Họa mi 2 mùa

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017