Bán chim cảnh

Bán chim nhà nuôi

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Bán chim chòe khướu

 • 650.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/10/2017

chim bồ câu ra ràng

 • 120.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Bồ câu thả

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Chim lựa thả ga

 • 80.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 18/10/2017

Bán chim Hoạch

 • 500.000 đ

 • Tây Ninh
 • 18/10/2017

giao lưu chào mào cu gáy sang khiếu

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 18/10/2017

bộ chào mào cafe

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

15 con bồ câu sinh sản

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

chim sẻ

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

chim Khướu, Chào mào Huế

 • 250.000 đ

 • Bình Dương
 • 18/10/2017

Chào mào nguyễn thu

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Bán chim đuôi dài

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Hoạ mi mái

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Sơn ca Đà Nẵng

 • 250.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/10/2017

Cả bộ chào mào cafe

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Nuôi chim

 • 280.000 đ

 • Cần Thơ
 • 18/10/2017

3 con chim cu

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017