Bán chim cảnh

Chín chào mào gia lai+Huế

 • 20.000.000 đ

 • Gia Lai
 • 24/04/2017

Khướu

 • 250.000 đ

 • Quảng Nam
 • 24/04/2017

Chim bổi bana

 • 550.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 24/04/2017

Chào mào bẫy đấu

 • 450.000 đ

 • Đồng Nai
 • 24/04/2017

Họa mi thuần

 • 2.000.000 đ

 • Bắc Ninh
 • 24/04/2017

2 em cu gáy và lồng

 • 500.000 đ

 • Đồng Nai
 • 24/04/2017

Chim than đất

 • 300.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 24/04/2017

2 bộ mi 1 bộ khướu đều hơn 2 mùa

 • 5.000.000 đ

 • Bình Dương
 • 24/04/2017

chim câu.non

 • 90.000 đ

 • Hưng Yên
 • 24/04/2017

khướu 1 mùa

 • 1.500.000 đ

 • Đồng Nai
 • 24/04/2017

Chim kiểng

 • 1.500.000 đ

 • Đồng Nai
 • 24/04/2017

chào mào giọng bình dương

 • 3.200.000 đ

 • Đồng Nai
 • 24/04/2017

Bán em bồ câu gà mái 1 tuổi

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Chào mào quảng ngãi!

 • 2.500.000 đ

 • Bình Dương
 • 24/04/2017

Truồng chim

 • 1.000.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 24/04/2017

Chim cu

 • 300.000 đ

 • Sóc Trăng
 • 24/04/2017

Chim cu gáy non.

 • 350.000 đ

 • Hà Nam
 • 24/04/2017

Tuyển chọn. Chim cu gay non

 • 350.000 đ

 • Hà Nam
 • 24/04/2017