Bán chim cảnh

Chim cảnh

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/05/2017

Bộ khướu bac má thuần.

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chim đầu rìu non

 • 250.000 đ

 • Khánh Hòa
 • 22/05/2017

Chim khướu bạc má mồi

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chào mào bổi quảng nam

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Ổ chào mào 2 con

 • 300.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 22/05/2017

Chào mào bối luôn lòng

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chim như hình

 • 2.000.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 22/05/2017

chào mào

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chào mào con bông

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

lòng với cặp chim cu

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

chim chích cồ.

 • Thỏa thuận

 • Bà Rịa Vũng Tàu
 • 22/05/2017

chào mào huế

 • 1.600.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/05/2017

Chào mào sám mõ dỏ

 • 5.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chim sâu đầu đỏ

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Ít cu gáy thái , gáy bông

 • 600.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 22/05/2017

Khướu mun núi đá nuôi 245 ngày

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Bộ Chào mào bẫy đấu quang nam.

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017