Bán chim cảnh

Chòe Than 2 Mùa

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

các loại chim

 • 10.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chào mào thuần

 • 700.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 23/06/2017

1bo khướu mun mái 003

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Bán cu gáy giọng đồng điệu

 • 1.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 23/06/2017

Chim chào mào

 • 5.000.000 đ

 • Đồng Nai
 • 23/06/2017

Chào mào bổi k9 quảng nam

 • 1.200.000 đ

 • Hải Phòng
 • 23/06/2017

Chào mào 2 mùa

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Khướu hót ba mùa

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

chim tật lỗi

 • Thỏa thuận

 • Đà Nẵng
 • 23/06/2017

Chào mào quảng nam

 • 200.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/06/2017

Thanh lí gấp do không có thời gian chăm sóc

 • 2.500.000 đ

 • Bình Dương
 • 23/06/2017

Chim trích ré và cồ

 • 250.000 đ

 • Bình Thuận
 • 23/06/2017

Cặp họa mi

 • 1.500.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/06/2017

chim chào mào

 • 800.000 đ

 • Hà Nội
 • 23/06/2017

Lồng tắm.chim chào mào

 • 250.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/06/2017

Chim sẻ mới bắt

 • 700.000 đ

 • Bình Dương
 • 23/06/2017

Nguên bộ chào mào cà phê

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017