Bán chim cảnh

Chim than chuyền lở

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Hoạ mi 2 mùa

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chào mào miền h

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

Chim Cu Pháp

 • 150.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

chào mào quảng nam giọng 567

 • 800.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

Chim bồ câu xòe

 • 300.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

họa mi thuần ,,mường khương .lào cai

 • 2.700.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

e họa mi thuần độ

 • 500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

chim như hình

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

Bộ chào mào bắc tố chất

 • 2.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

Lồng đấu chào mào

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

Chim đang trổ trống

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

em chào mào

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chào mào 4 mùa đấu

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chào mào ngũ đoãn

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chuồng nuôi chim tự ráp i

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

bộ chào mào bởi 2 tháng lonh

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017