Bán chim cảnh

Lồng nuôi chim sáo

 • 2.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Chim khoen xoè 01

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

2 chim sáo đen ngà

 • 150.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/10/2017

chim họa mi

 • 1.300.000 đ

 • Điện Biên
 • 18/10/2017

Chim khoen 4 mùa

 • 700.000 đ

 • Tiền Giang
 • 18/10/2017

Bồ câu ta

 • 300.000 đ

 • Bắc Ninh
 • 18/10/2017

Chào mào đại lộc

 • 580.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 18/10/2017

CHIM CHÀO MÀO CÓ 9 CON BẦY

 • 500.000 đ

 • Đồng Nai
 • 18/10/2017

bồ câu đuôi xòe lứa 2

 • 300.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 18/10/2017

Chòe than

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Bán chim chòe than luôn lồng

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Bán chim cưỡng con, đang tập nói

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Bán khướu bạc má để bàn

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Nguyên bộ chào mào huế

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Cu gáy ốp là gù

 • 800.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/10/2017

bẫy chim

 • 700.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/10/2017

Bán choè đất

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Vẹt Xanh Vàng

 • 38.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017