Bán chim cảnh

Chòe than hai mùa..ktl..

 • 1.300.000 đ

 • Tiền Giang
 • 19/08/2017

Bộ chào mào chơi cội

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Cu gáy gl sâu đđ hay hc

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

chim cu pháp mái

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Mình có tổ chào mào 3 trung chuẩn bị nổ

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Chim mồi bình định 3mua

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

2 bộ khuyên xanh ,giao lưu chào mào

 • 8.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Chào mào

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Chim mi

 • 2.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 19/08/2017

choè than , chào mào

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

họa mi con 5 tháng

 • 750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Chào mào 4 tháng lồng

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Chim,chào mào

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

chim mồng lân họng bò

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Chim vẹt cảnh

 • 5.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

chim cút kiểng king quail bobwhite

 • 120.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

Cu gáy giọng đồng .

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

chòe than thuần 2 năm Lồng

 • 800.000 đ

 • Bắc Ninh
 • 18/08/2017