Bán chim cảnh

Chào mào chiến già rừng

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/02/2017

Lồng sơn ca cỗ xưa\

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/02/2017

con chim cu to

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/02/2017

Bô chim hoa mi 01

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/02/2017

Chim họa mi

 • 3.300.000 đ

 • Hà Nội
 • 19/02/2017

Lồng lụp chào mào và cu gáy

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/02/2017

Chim Cưởng tơ, đang lột lưỡi

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/02/2017

Trọn bộ chim cu mi ni, nuôi 8 tháng

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/02/2017

Bán chào mào chơi cội 4mùa

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/02/2017

Bán chim choè than

 • 1.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 19/02/2017

Bán chim họa mi

 • 800.000 đ

 • Hà Nội
 • 19/02/2017

Bán chim sơn ca Huế

 • 600.000 đ

 • Hà Nội
 • 19/02/2017

Giao lưu 2 bộ mi trống mái lấy bộ chào mào cf tố c

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/02/2017

Chào mào núi bà.bình định

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/02/2017

Khướu mun

 • 1.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/02/2017

Bồ câu đuôi xòe

 • 250.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/02/2017

Chim dàn 3 mùa

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/02/2017

chào mào bổi bẫy đấu

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/02/2017