Bán chim cảnh

Chào mào. Thái lan

 • 200.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim phượng hoàng

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Mi mái 2,5 mùa. Mi bẩy đấu

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim yến phụng

 • 80.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Hoạ mi trống mái bổi lở

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim đen

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chào mào

 • 1.250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim mồng bổi lỡ

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim chào mào 100

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim than

 • 70.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chào mào bổi mồng lân mặt quỹ

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim cu gáy Bình Phước

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Lồng gỗ Chào Mào

 • 250.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/06/2017

chim hoạ mi tróng tv 57

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

chim mi mái một mùa2222

 • 450.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim ko lồng

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

4bô chào mào cafe

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

3 con cu gáy

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017