Bán chim cảnh

cửa hàng chim cảnh giá r

 • 140.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chim cu gáy mồi

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chào mào cafe

 • 500.000 đ

 • Bình Dương
 • 22/05/2017

Cu gáy mái

 • Thỏa thuận

 • Đà Nẵng
 • 22/05/2017

cả bộ chim với lòng

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

chào mào ,khuóu mun vn 9

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Cặp bồ câu như hình

 • 390.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chào mao bẫy đấu miền trung.

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

chim cu gáy(chim bổi ).

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

CHào mào họng bò

 • 1.650.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 22/05/2017

Chim cưởng con

 • 900.000 đ

 • Bến Tre
 • 22/05/2017

Chim đực mỹ

 • 700.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/05/2017

chim như hình, đang tập nói.

 • 2.200.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 22/05/2017

Chim ngủ sắc

 • 300.000 đ

 • Bình Dương
 • 22/05/2017

chim nói chuyện quả thông

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chim giao lưu

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chim chào mào mũ lân hầu bò

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chim cu gáy đã gáy 1

 • 160.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017