Bán chim cảnh

Chim Hoàng Yến 2,5 th.

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Lồng gỗ nuôi chim , ko tật lỗi

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chòe than mái chuyền

 • 100.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/06/2017

Chào mào huế

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

chim

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim.bẩy

 • 200.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/06/2017

1 ổ chào mào non

 • 250.000 đ

 • Lâm Đồng
 • 23/06/2017

chim đèo

 • 2.100.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/06/2017

Chim tai vàng dang tập nói

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim sẻ

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim ba mùa bộng 567

 • 3.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim kiểng

 • 2.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim xanh tím

 • 120.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Cu gáy gù

 • 1.000.000 đ

 • Bình Dương
 • 23/06/2017

Chào mào bình định mòng lân 4 mùa

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

chào mào quảng

 • 300.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/06/2017

Chào mào

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

lup chim như hình .

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017