Bán chim cảnh

Chào mào đấu giàn.cafe.thi cử!!!

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chào mào giao lưu

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim chào mào bổi Huế 3-6 tháng lồng

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

hoạ mi sẩy bắt được

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chào mào bình định

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chào mào sonkon tại gò vấp

 • 3.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim chào mào

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Huýt cô chào mào tuyển

 • 320.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

bộ chim khuyên và lồng tắm

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Bộ chim chèo

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chim chào mào trống

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim khuyên

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

cu gáy

 • 250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim sẻ quạt (bà bóng), chim con nuôi lên

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim 3 mùa hót đấu

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim cafe cứng

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chim cu gáy non chưa ra hết cườm

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Hoạ mi mái

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017