Bán chim cảnh

Chào mào đi cội 2 mùa

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Chim khướu sư mô ktl 3mùa nguyên bô

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Chào mào

 • 750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Chim mới thi cội tân tiến

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Chim sâu mến người hót nhiều

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Bồ câu bi sắp đẻ

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Khướu da bò lai già mùa hót xòe bắt cô trói cột...

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Bộ chào mào

 • 1.000.000 đ

 • Bình Dương
 • 24/04/2017

Chào mào

 • 750.000 đ

 • Bình Dương
 • 24/04/2017

Chim ngũ sắc

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Bồ cầu sân bay Tân Sơn Nhất

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Chim mi to con

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Chim chân vàng

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

2con chim khoen

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Chào mào 2 mùa

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Chào mào 2 mùa

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Chào Mào Cafe & Thi Tuần

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

chim cu pháp trắng

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017