Bán chim cảnh

Chim sâu ms 77

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Chào mào thi

 • 4.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Chào mào non

 • 700.000 đ

 • Đồng Nai
 • 19/08/2017

Trọn bộ khướu bạc má và lồng trạm

 • 2.200.000 đ

 • Bình Dương
 • 19/08/2017

Chim bồ câu

 • Thỏa thuận

 • Bình Định
 • 19/08/2017

nhạn 2k7 móng cổ gl vảy rồng hoặc cu gáy

 • 7.000.000 đ

 • Nghệ An
 • 19/08/2017

Chim khướu bạc

 • 1.200.000 đ

 • Hậu Giang
 • 19/08/2017

Cu gáy bổi..nên lồng 3..4 thang

 • 350.000 đ

 • Hải Dương
 • 19/08/2017

cu gáy mồi cây đất

 • 3.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Chào mào

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Chào mào thi 4 mùa lồng

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

chào mào càphê

 • 2.000.000 đ

 • Bình Dương
 • 19/08/2017

cu gáy làm cu khách

 • 1.000.000 đ

 • Vĩnh Long
 • 19/08/2017

Cu gáy Thái

 • 2.000 đ

 • Hà Nội
 • 19/08/2017

cưỡng chim

 • 380.000 đ

 • Bến Tre
 • 19/08/2017

Khướu

 • 2.150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Họa mi chọi

 • 1.700.000 đ

 • Hà Nội
 • 19/08/2017

Hoa mi như phá luôn

 • 1.600.000 đ

 • Thái Bình
 • 19/08/2017