Bán chim cảnh

Em muốn chim về nghe hót

 • Thỏa thuận

 • Quảng Nam
 • 18/10/2017

Chào mào bình định chân huyết

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

họa mi thuần đấu giàn , hót dẻo , giọng hay .

 • 2.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/10/2017

Hoạ mi một mùa

 • 600.000 đ

 • Bình Dương
 • 18/10/2017

chòe than thuộc

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

chào mào bổi huế

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Chim thi côi Cfe 3mùa

 • 2.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

2 em chào mào bẩy đấu

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

chào mào cánh trắng

 • 2.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Chim họa mi 1 trống 1 mái

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Chào mào 2 mùa lòng

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

CHIM NON MỚI LỚN

 • 350.000 đ

 • Đồng Nai
 • 18/10/2017

Cặp chim cu gáy kiểng và lồng

 • 450.000 đ

 • Đồng Nai
 • 18/10/2017

Chào mào mồi.

 • 800.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 18/10/2017

3 bẩy đấu.và 2 bỗi + tất cả 5 lồng.

 • 200.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 18/10/2017

Chim cu gáy khách

 • 1.200.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 18/10/2017

chòe đất gia lai,chim sẻ quảng ngãi sổng cv o9

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/10/2017

Chim chào mào

 • Thỏa thuận

 • Quảng Ninh
 • 18/10/2017