Bán chim cảnh

Chào mào bổi đông giang quảng nam

 • 1.200.000 đ

 • Hải Phòng
 • 23/05/2017

Keo bẩy chim sẻ

 • 100.000 đ

 • Nghệ An
 • 23/05/2017

Lồng và chim sẻ

 • 1.000.000 đ

 • Kiên Giang
 • 23/05/2017

Chim cảnh

 • 150.000 đ

 • Nghệ An
 • 23/05/2017

Chim gáy

 • 600.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 23/05/2017

Chào mào bổi a vương quảng nam

 • 1.100.000 đ

 • Thừa Thiên Huế
 • 23/05/2017

Phụ kiên nuôi bồ câu

 • 80.000 đ

 • Thừa Thiên Huế
 • 23/05/2017

Chào mào chọi

 • 1.000.000 đ

 • Hòa Bình
 • 23/05/2017

lồng cu gáy

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/05/2017

Chim cu gáy bổi nổi

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/05/2017

Họa mi - Khướu bổi

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/05/2017

chào mào mộc dở , tố chất

 • 650.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/05/2017

chim chào mào

 • 400.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/05/2017

Khướu mun 1 mùa rưỡi, tướng tá hót hét ngon lành

 • 900.000 đ

 • Thừa Thiên Huế
 • 22/05/2017

Chim trống mái

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

chào mào bẩy

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chào mào sông côn ( bẩy đấu)

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/05/2017

chim song kon

 • 2.000.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 22/05/2017