Bán Khác

Bán chim trĩ đỏ, trĩ xanh tại Đồng Tháp

 • Thỏa thuận

 • Đồng Tháp
 • 16/01/2017

Bán lồng đặt tre già và chim

 • 2.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Bán chim mồi

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Bán chim Đèo Nam

 • 2.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 13/01/2017

Bán chim mỏ rộng xanh

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Bán chim vàng nghệ chuyền và mép

 • 70.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Cần bán chim

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Bán chim sổng

 • 400.000 đ

 • Hà Nội
 • 13/01/2017

Bán chim khuyên và lồng

 • 800.000 đ

 • Hà Nội
 • 13/01/2017

Bán chim chóp mồng gần 2 mùa

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Cần bán chim bổi

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Bán bộ chim lồng khướu bạc má

 • 2.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Bán chim màu sắc tự nhiên

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Bán chim và lồng

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Cần bán chim

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Cần bán chim khuyên và lồng

 • 1.600.000 đ

 • Hà Nội
 • 13/01/2017

Cần bán chim than bổi 17 tháng lồng

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/01/2017

Cần bán chim 3 mùa, cộng thêm 6 chiếc lồng

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/01/2017