Bán Khác

Chim đèo hai vân gần 2 mùa

 • 3.000.000 đ

 • Quảng Nam
 • 23/05/2017

Chim đầu mùa

 • 900.000 đ

 • Bến Tre
 • 23/05/2017

Chim phượng hoàng đất

 • 160.000 đ

 • Đồng Nai
 • 23/05/2017

Keo bẩy chim sẻ

 • 100.000 đ

 • Nghệ An
 • 23/05/2017

Lồng và chim sẻ

 • 1.000.000 đ

 • Kiên Giang
 • 23/05/2017

Chim cảnh

 • 150.000 đ

 • Nghệ An
 • 23/05/2017

Chim trống mái

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

chim song kon

 • 2.000.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 22/05/2017

cửa hàng chim cảnh giá r

 • 140.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

cả bộ chim với lòng

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chào mao bẫy đấu miền trung.

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

chim cu gáy(chim bổi ).

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chim cưởng con

 • 900.000 đ

 • Bến Tre
 • 22/05/2017

Chim đực mỹ

 • 700.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/05/2017

chim như hình, đang tập nói.

 • 2.200.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 22/05/2017

Chim ngủ sắc

 • 300.000 đ

 • Bình Dương
 • 22/05/2017

chim nói chuyện quả thông

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Chim giao lưu

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017