Bán Khác

Chim như hình nguyên bộ

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim và lồng

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

chim

 • 100.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 23/06/2017

Chim cu mồi lỡ, lụp

 • 1.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Lồng gỗ nuôi chim , ko tật lỗi

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim.bẩy

 • 200.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/06/2017

chim đèo

 • 2.100.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/06/2017

Chim tai vàng dang tập nói

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim sẻ

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim kiểng

 • 2.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim xanh tím

 • 120.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

lup chim như hình .

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim phượng hoàng

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Mi mái 2,5 mùa. Mi bẩy đấu

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim đen

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim than

 • 70.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim ko lồng

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

các loại chim

 • 10.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017