Bán Chim yến

Chim yến phụng

 • 750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

chim yến giống chuẩn

 • 500.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/08/2017

Chim Yến Phụng tơ tại nhà

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

Chim bạch yến hót.

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

Chim yến non và tơ làm giống

 • 700.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/08/2017

Bán chim hồng yến chuẩn size f1

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/08/2017

Cần bán lồng và chim

 • 350.000 đ

 • Cần Thơ
 • 17/08/2017

Cần bán chim yến phụng

 • 70.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/08/2017

Bán cặp chim yến phụng

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/08/2017

Bán chim yến phụng

 • 350.000 đ

 • Cà Mau
 • 09/08/2017

Bán chim yến phụng

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 09/08/2017

Bán chim hồng yến mái Hà Lan

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 09/08/2017

Yến phụng nhà nuôi

 • 70.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 08/08/2017

Chim hoàng yến ta

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 05/08/2017

Chim yến phụng

 • 1.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 05/08/2017

Cần bán chim yến hót

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 04/08/2017

Bán chim yến phụng

 • 120.000 đ

 • Bến Tre
 • 04/08/2017

Bán chim yến mái và lồng đẻ

 • 300.000 đ

 • Hà Nội
 • 04/08/2017