Bán Chim yến

Chim Hoàng Yến 2,5 th.

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim yến phụng

 • 80.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Chim Yến

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Cặp chim yến phụng giống

 • 400.000 đ

 • An Giang
 • 22/06/2017

Chim Yến Hót Red Factory

 • 850.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/06/2017

2 con chim yến phụng

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/06/2017

chim yến phụng luôn lồng + máng ăn + tổ đẻ

 • 450.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/06/2017

Chim yến hót agate vàng

 • 750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/06/2017

Bán chim hoàng yến

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/06/2017

Chim yến nhung tặng lồng cùi

 • 250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/06/2017

Chim yến hót panache mái

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/06/2017

chim yến hot đang sinh sản

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/06/2017

Chim yến phụng non

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/06/2017

Chim yến nhung

 • 250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/06/2017

Chim Yến phụng con

 • 80.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/06/2017

Bán chim yến phụng

 • 65.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/06/2017

cu Pháp Và chim yến Phụng

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/06/2017

2 chim yến phụng 2 tổ đẻ và lồng avi

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/06/2017