Bán Chim vẹt

Chim vẹt cảnh

 • 5.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Chim vẹt + chỗ đứng

 • 400.000 đ

 • Thừa Thiên Huế
 • 18/08/2017

Ngực hồng non

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/08/2017

Vẹt xanh mj8

 • 160.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

chim vẹt Hồng Kong

 • 110.000 đ

 • Hà Nội
 • 16/08/2017

Vẹt ngực hồng

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

Ngực hồng dạn người

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/08/2017

2 con Chim vẹt

 • 300.000 đ

 • Đồng Nai
 • 12/08/2017

Bán lại vẹt xanh trống thuần người

 • 250.000 đ

 • Hà Nội
 • 09/08/2017

Bán vẹt xanh

 • 350.000 đ

 • Hà Nội
 • 07/08/2017

Bán vẹt Rosella Rubino chim trống

 • 6.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 07/08/2017

Bán chim vẹt xanh

 • 160.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 07/08/2017

Vẹt ngực hồng

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 07/08/2017

Vẹt xanh xanh po

 • 160.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 05/08/2017

Chim vẹt mới nuôi đi hơn tháng

 • 300.000 đ

 • Hà Nam
 • 05/08/2017

Bán chim két xanh

 • 160.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 04/08/2017

Cần bán vẹt xanh

 • 160.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 03/08/2017

Bán cặp vẹt xanh mi

 • 160.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 03/08/2017