Bán Chim họa mi

Chim họa mi 01 mùa

 • 1.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/02/2017

Họa mi đuôi xoè choi gian giáo.

 • 2.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/02/2017

Bán con chim họa mi

 • 2.300.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/02/2017

Cần bán chim họa mi thuần

 • 1.300.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/02/2017

Cần bấn chim mi thuộc

 • 1.800.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/02/2017

Bán chim họa mi mộc

 • 900.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/02/2017

Cần bán chim họa mi mới bẫy được

 • 450.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/02/2017

Bán chim họa mi

 • 5.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/02/2017

Bán chim Hoạ mi 1 năm nguyên lồng

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/02/2017

Bán họa mi thuần 1.5 năm lồng

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/02/2017

Bán 3 chim họa mi

 • 3.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/02/2017

Bán bộ chim hoa mi 01

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/02/2017

Bán chim họa mi

 • 3.300.000 đ

 • Hà Nội
 • 19/02/2017

Bán chim họa mi

 • 800.000 đ

 • Hà Nội
 • 19/02/2017

Mình cần giao lưu 2 bộ mi trống mái lấy bộ chào mào

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/02/2017

Cần bán Họa Mi vùng cao Mường Khương

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/02/2017

Bán chim họa mi 3 mùa

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/02/2017

Bán hoạ mi 08 tháng lồng

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/02/2017