Bán Chim cu gáy

Chim cu thái đẻ

 • 4.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Chim cu gáy

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Cặp chim cu gáy

 • 5.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

chim cu gáy

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Chim cu gáy bẫy đấu

 • 600.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/03/2017

Cu gáy bổi tuyển

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

Chim cu gù cà lăm

 • 1.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

Cu gáy 8 con

 • 4.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

Chim cu gáy

 • 8.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

cu gáy

 • 250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chim cu gáy non chưa ra hết cườm

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Chim cu gáy

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

3 cu gáy khách, 1 chào mào

 • 2.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

chim cu 2 mùa

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Cu gáy non

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Cu gáy mồi cà lăm

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Cu gáy non

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

cu gáy

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 25/03/2017