Bán Chích chòe

Cần bán chích chòe than

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/01/2017

Cần bán chim chòe than

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 12/01/2017

Bán hoặc GL chòe than

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/01/2017

Bán bộ than con

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 11/01/2017

Bán chim chòe than

 • 3.000.000 đ

 • Không xác định
 • 11/01/2017

Bán choè than nam hoặc giao lưu

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 11/01/2017

Cần bán hoặc gl cu khách

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 11/01/2017

Bán chòe than thuần 100%

 • Thỏa thuận

 • Không xác định
 • 11/01/2017

Bán chim

 • 700.000 đ

 • Hà Nội
 • 11/01/2017

Bán/gl chích chòe than

 • 700.000 đ

 • Không xác định
 • 11/01/2017

Bán nhanh chòe than đấu xòe 3mùa

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 11/01/2017

Bán chòe than giao lưu

 • 120.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 11/01/2017

Bán nhanh chim và lồng

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 11/01/2017

Cần bán 2 chòe than gần 3 năm lồng rất thuần

 • 600.000 đ

 • Hà Nội
 • 10/01/2017

Bán chim chòe nuôi 3 năm

 • 1.000.000 đ

 • Thái Nguyên
 • 09/01/2017

Bán chim chòe nuôi 3 năm

 • 1.000.000 đ

 • Thái Nguyên
 • 08/01/2017

Bán chòe than Đà Nẵng

 • 120.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 07/01/2017

Bán chim chích chòe than sẻ

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 06/01/2017