Bán hoặc giao lưu chào mào bông lau

Lưu tin
 • Người bán: 01652217777
 • Số điện thoại: 01652217777
 • Địa điểm:
 • Ngày đăng:

  Thông số

 • Nhóm sản phẩm Chim cảnh
 • Giống Chào mào
1 bộ chào mào 5 tháng lồng đang thay lông.
1 bộ cgào mào bông lau.
Tất cả lót lai rai cả ngày.
Thêm cái lồng nữa tổng cộng 650k.
Hoặc giao lưu chim cu gáy.

Tin rao tương tự >>

Bán chào mào Huế 3 mùa

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/07/2017

Chim lân tê

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/07/2017

Bán chim chào mào Huế thuần

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/07/2017

Bán chim chào mào

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/07/2017

Bán chim mào lân họng bò

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/07/2017

Bán chim Bình Định 2 mùa cứng cội

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/07/2017