Bán chim cảnh

Chim hoặc gl

 • 250.000 đ

 • Đồng Nai
 • 24/05/2017

bộ chào mào chim 3 mùa

 • 1.500.000 đ

 • Đồng Nai
 • 24/05/2017

3 Chim Quẹ Thong

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/05/2017

chim như hình

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/05/2017

khướu hót tróng td 10

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/05/2017

Chào mào huế hàng bây đầu thái độ rất gấug ôc

 • 800.000 đ

 • Hà Nội
 • 24/05/2017

Chim cu gây chùa hương hoà bình hai năm lồng

 • 950.000 đ

 • Hà Nội
 • 24/05/2017

Chim chích chòe Than

 • 500.000 đ

 • Hà Nội
 • 23/05/2017

Chào mào bình định 2 mùa

 • 2.499.000 đ

 • Đồng Nai
 • 23/05/2017

Họa mi thuần

 • 2.100.000 đ

 • Hà Nội
 • 23/05/2017

Chim gáy nhật

 • 150.000 đ

 • Hà Nội
 • 23/05/2017

Chim hồng yến hót căng

 • 1.400.000 đ

 • Hà Nội
 • 23/05/2017

combo 2 lồng và chim

 • 700.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/05/2017

chim sẻ sống

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 23/05/2017

Hoa mi mộc dở

 • 1.100.000 đ

 • Hà Nội
 • 23/05/2017

Chim bồ câu pháp

 • 300.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 23/05/2017

1 mi, 2 khướu

 • 1.200.000 đ

 • Hải Phòng
 • 23/05/2017

Chào mào bẫy được 3 tháng lồng

 • 150.000 đ

 • Bà Rịa Vũng Tàu
 • 23/05/2017