Bán chim cảnh

Chào mào chơi cội

 • 4.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Chim chào mào hót

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Chim đất ăm cám

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

chào mào mồi

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Cả Bộ chào mào 1,5 mùa

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Cm gl chòe than Cu gáy hay lồng mi mái, 60,64

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Chim kuyên

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Chim

 • 600.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Chào mào mộc dở nghệ an

 • 600.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Họa mi mộc xòe

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

Khướu da bò

 • 3.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

chào mào 3 mùa

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

chim như hình,chim có người nuôi roi

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

Chim xanh tím

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

Chào mào 2m

 • 2.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

Chào mào 2 mùa

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

Chào mào đi cội.

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

Chim chè than

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017