Bán chim cảnh

Chào mào bởi già rừng

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/04/2017

lồng hoạ mi và chim hoạ mi mái

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/04/2017

Bồ câu dễ sai

 • 250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/04/2017

Chào mào cafe

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/04/2017

Chim cu gáy

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/04/2017

cặp chào mào đang tập ăn

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/04/2017

chim

 • 8.000.000 đ

 • Điện Biên
 • 23/04/2017

chim khiếu hót múa 3 mùa

 • 1.650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/04/2017

chim

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/04/2017

bộ chim sẻ 3 mùa hót xuất ngày

 • 950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/04/2017

Chim họa mi thuần 2 mùa

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/04/2017

bồ câu

 • 250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/04/2017

Chim than combo

 • 1.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/04/2017

chim bồ câu đuôi xòe

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/04/2017

Cu gáy cu pháp cu nhật

 • 1.200.000 đ

 • Bình Dương
 • 22/04/2017

Chim khiếu cao bằng múa xoè, nuôi 904ngày

 • 1.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/04/2017

Chim chích Mồ

 • Thỏa thuận

 • Đà Nẵng
 • 22/04/2017

Chim vùng huế

 • 1.600.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 22/04/2017