Bán cây cảnh

Cây vối nếp cao từ 1.6m -1,8m

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/09/2017

Cây vối nếp cao 1,9m- 2.1m

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/09/2017

Cây sưa đỏ, cao khoảng 50-70 cm (làm giống)

 • 20.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/09/2017

Cây vối (cây vối nếp- cây vối Bắc)- cao từ 1m-1.5

 • 50.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/09/2017

Cần bán cây cảnh như hình

 • Thỏa thuận

 • Thái Bình
 • 13/09/2017

Cây dâu tằm

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/09/2017

Cây sơn liễu đế chảy nằm

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/09/2017

Cây sơn liễu sống rất khỏe

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/09/2017

Cây cẩm thị

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/09/2017

Bán tiểu cảnh bon sai cần thăng mini 3

 • 450.000 đ

 • Thừa Thiên Huế
 • 13/09/2017

Cây sâm núi

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/09/2017

Sâm núi dáng đổ

 • 950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/09/2017

Mai chiếu thủy

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/09/2017

Cây sơn liễu dáng bay

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/09/2017

Cây linh sâm Ninh Thuận

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/09/2017

Cây sâm Ngọc

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/09/2017

Bán cây kiểng nguyệt quế

 • 12.000.000 đ

 • Đồng Nai
 • 12/09/2017

Bán cây cảnh

 • 250.000 đ

 • Hà Nội
 • 12/09/2017