Bán cây cảnh

Cung cấp giống xoài Cát Lộc

 • 30.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/03/2017

Cung cấp giống cây nho xanh Ninh Thuận

 • 60.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/03/2017

Cung cấp giống cây nho thân gỗ cao 1,2m-1,5m

 • 120.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/03/2017

Cung cấp giống cây mít không hạt

 • 40.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/03/2017

Cung cấp giống cây mít Thái siêu sớm

 • 40.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/03/2017

Cung cấp giống cây mít ruột đỏ

 • 40.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/03/2017

Cung cấp giống cây mít Thái siêu sớm cây choai

 • 180.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/03/2017

Thanh lí cây kiểng tại Bien hoà ĐN

 • Thỏa thuận

 • Đồng Nai
 • 17/03/2017

Cây kiểng mini trang, linh sâm

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/03/2017

Cung cấp cây giống ổi ruột đỏ

 • 25.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/03/2017

Cung cấp giống ổi tím nuôi cấy mô

 • 20.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/03/2017

Cung cấp giống ổi tím ghép

 • 30.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/03/2017

Cung cấp cây giống ổi không hạt

 • 20.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/03/2017

Cung cấp cây giống ổi Đông Dư

 • 15.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/03/2017

Cung cấp cây giống ổi Đài Loan

 • 15.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/03/2017

Cung cấp giống cây ổi Nữ Hoàng

 • 20.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/03/2017

Cung cấp giống cây táo Thái Miền Nam

 • 20.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/03/2017

Cung cấp giống cây táo Thái Miền Bắc

 • 10.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/03/2017