Bán cây cảnh

Bán tiểu cảnh để bàn

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/09/2017

Cây cảnh văn phòng Ngũ gia bì

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/09/2017

Bán cây cảnh

 • 30.000.000 đ

 • Trà Vinh
 • 15/09/2017

Cần bán tiểu cảnh

 • 10.000.000 đ

 • An Giang
 • 15/09/2017

Bán tiểu cảnh trang trí để bàn

 • 150.000 đ

 • Bình Dương
 • 15/09/2017

Cần bán non bộ tiểu cảnh

 • Thỏa thuận

 • Đắk Lắk
 • 15/09/2017

Bán cây cảnh

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 15/09/2017

Cây Tùng La Hán - Thông La Hán

 • 50.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 15/09/2017

Bán cây đinh lăng (làm giống hoặc cảnh)

 • 50.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 15/09/2017

Cây Nha Đam trồng chậu mềm, dáng đẹp

 • 80.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 15/09/2017

Cần bán cây hoa non

 • 60.000 đ

 • Hà Nội
 • 15/09/2017

Bán cây cảnh bonsai

 • 1.000.000 đ

 • An Giang
 • 14/09/2017

Cây cần thăng

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 14/09/2017

Cây trà phúc kiến

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 14/09/2017

Cây kim quýt Thái

 • 1.150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 14/09/2017

Bán cây Xanh kiểng cao khoảng 3m

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 14/09/2017

Bán mai cây cảnh

 • 300.000 đ

 • An Giang
 • 13/09/2017

Cây vối nếp cao từ 1m-1.5

 • 50.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/09/2017