Bán cây cảnh Cây bonsai

Cần bán cây cảnh 345

 • Thỏa thuận

 • Đà Nẵng
 • 26/06/2017

Bán cây sanh nam điền già

 • 20.000.000 đ

 • Hà Nam
 • 26/06/2017

Cây bông giấy Mỹ

 • 850.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/06/2017

Cây trà phúc kiến 1 cốt 3 thân có lũa âm thân tự nhiên

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/06/2017

Cây trà phúc kiến chuẩn bonsai

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/06/2017

Cần bán lô linh sâm mini bonsai 4 cây

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/06/2017

Cần bán lô linh sâm

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/06/2017

Kim quýt cây già gốc đế lớn hàng đẹp

 • 1.750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/06/2017

Kim quýt bonsai đế đẹp già cây

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/06/2017

Bán chậu cây cảnh bon sai

 • 1.050.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/06/2017

Bán cây cảnh Phú Quốc

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/06/2017

Bán cây cảnh

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/06/2017

Bán cây cảnh

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/06/2017

Bán tiểu cảnh bon sai bàn trà

 • 700.000 đ

 • Hà Nội
 • 20/06/2017

Mai vàng rừng

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/06/2017

Bán cây mai rừng, me gốc khủng, sam, lộc vừng

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/06/2017

Cần thanh lý cây cảnh

 • 7.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 14/06/2017

Bán bonsai, tiểu cảnh mini để bàn làm việc

 • 90.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 14/06/2017