Bán cây cảnh Cây bonsai

Linh sâm

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/05/2017

Bán cây sam núi gần thành phẩm, cây rất đẹp

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Sâm núi

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/05/2017

Cây sâm núi trái

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/05/2017

Cây si bông và cây xanh

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/05/2017

Cây me bonsai

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/05/2017

Ngọa tùng

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/05/2017

Cây cần thăng

 • 370.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/05/2017

Cây khế Nhật

 • 220.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/05/2017

Cây linh sâm sông hinh

 • 850.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/05/2017

Cây khế quái

 • 450.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/05/2017

Cây linh sâm

 • 270.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/05/2017

Dáng hương lũa Bonsai

 • 50.000.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 17/05/2017

Bán cây khế cặp

 • 35.000.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 16/05/2017

Cần bán gấp cây cảnh bonsai mini để bàn

 • 300.000 đ

 • Hà Nội
 • 15/05/2017

Cần bán cây cảnh thế lão mai

 • 100.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 15/05/2017

Bán cây kiểng bon sai kim quýt dáng bay

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/05/2017

Phôi mẫu đơn đỏ

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 08/05/2017