Bán cá cảnh

Cá la hán

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Cá rồng hồng long sz 2x k tật lỗi

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Cá dĩa con gần 50 con( chưa cho ăn màu)

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Cá rồng

 • 200.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 19/08/2017

Cá rồng chilired 30 cm

 • 12.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Cá rồng và hồ đôi kích thước 40 nhân 80

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

2 Cá la hán size to hơn bàn tay

 • 200.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 19/08/2017

Cá khủng long hoàng đế

 • 80.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Cá rồng premium hb

 • 5.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Koi size lớn nhỏ

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

cá ali

 • 90.000 đ

 • Hà Nội
 • 19/08/2017

Bán cá Phát Tài size hơn 3 ngón tay

 • 50.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Bán cá la hán

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Cá trê đồng vàng

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Cá rồng

 • 4.200.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 19/08/2017

Cá la hán đỏ size 3.5 + hồ+ 0xy+ đèn

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

Cá rồng

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017

CÁ BẢY MÀU FULL BLACK (BLACK GUPPY)

 • 70.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/08/2017