Bán cá cảnh

Đỏ châu

 • 500.000 đ

 • Trà Vinh
 • 21/08/2017

Cá xấu mỏ vịt

 • 15.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Bán nhanh em La Hán

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Cá Bảy Màu chợ

 • 2.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Cá la hán kkf 3n5 giao lưu cá hổ indo cá rồng

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Cá la hán kingkamfa 2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Cá La Hán 04

 • 1.700.000 đ

 • Cần Thơ
 • 20/08/2017

Cá cảnh

 • 190.000 đ

 • Tiền Giang
 • 20/08/2017

Cá trê bạch tạng gần 2 kg

 • 1.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/08/2017

Cá la hán thái đỏ con

 • 10.000 đ

 • Tiền Giang
 • 20/08/2017

cá la hán thái đỏ cải tiến size 3,5 ngón tay

 • 1.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/08/2017

Hồ và cá rồng

 • Thỏa thuận

 • Bình Dương
 • 20/08/2017

Cá betta phướng

 • 30.000 đ

 • Cà Mau
 • 20/08/2017

Cá La Hán King Kamalau

 • 1.600.000 đ

 • Cần Thơ
 • 20/08/2017

Căp đôi cá la hán cá phát tài

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/08/2017

Cá rồng cao lưng hùng vĩ

 • 5.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/08/2017

Cá tai tượng

 • 2.000 đ

 • Tiền Giang
 • 20/08/2017

Cá la hán con

 • 10.000 đ

 • Tiền Giang
 • 20/08/2017