Bán Cá Rồng

Cá rồng hồng long 2 đuôi vàng

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Cặp cá rồng

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Cá rồng huyết long

 • 11.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Highback Highquality (Bukit Merah Arowana Farm - Malaysia)

 • 4.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

Cá rồng huyết đứt râu

 • 8.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

Cá rồng bối B 24k

 • 2.850.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Cá rồng hồng long size 45cm.

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Cá rồng 24k9999

 • 3.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Cá rồng huyết yuki red

 • 28.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Cá rồng

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Cá rồng hb sp

 • 4.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Cá rồng kim long

 • 5.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

cá rồng quả bối đầu vàng

 • 7.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Cá rồng Kim long bluebase cross back quá bối tím

 • 6.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Cá rồng ngân long size 25

 • 250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Cá rồng quả bối fulhelmet golden

 • 8.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Phụ kiện cá rồng. Cá hải hồ size 11

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

cá rồng vàng 52cm

 • 5.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017