Bán Cá đĩa

Ra đi 5 e đĩa 2 vàng, 2 nâu, 1 bồ câu (size 8-9)

 • 550.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 20/10/2017

Bán cá Đĩa trưởng thành size 13cm

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/10/2017

Cần bán 5 con cá đĩa zise lớn 17-21cm

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/10/2017

Bán cá đĩa, la hán mái, cá rồng

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/10/2017

Cần bán cá Đĩa red, vàng chanh

 • 120.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 11/10/2017

Cần bán cá đĩa bông xanh, lam

 • 60.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/10/2017

Bán cá đĩa

 • Thỏa thuận

 • Đà Nẵng
 • 03/10/2017

Bán cá đĩa bồ câu

 • 330.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 03/10/2017

Bán cá đĩa size mini 4+

 • 40.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 01/10/2017

Bán cá Đĩa Panda

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 01/10/2017

Bán bột cá dĩa tuyết đỏ

 • 10.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 25/09/2017

Bán cá đĩa

 • 150.000 đ

 • Cà Mau
 • 20/09/2017

Bán 10 con cá Đĩa đỏ

 • 450.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 11/09/2017

Cần bán cá Đĩa

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 11/09/2017

Bán cá Đĩa beo bi

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/09/2017

Bán cá Đĩa đỏ câu size 10+

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 08/09/2017

Bán rẻ cá đĩa

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 07/09/2017

Cần bán cá đĩa size to

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 04/09/2017